החוגים שלנו

כיתות ג'-ה' פעמיים בשבוע 16:00-17:00

כיתות ג'-ה' פעם בשבוע 16:00-17:00

כיתות א'-ג' פעמיים בשבוע 17:00-18:00

כיתות א'-ג' פעם בשבוע 17:00-18:00

עתודה בוגרת

עתודה צעירה

כיתות ה' ומעלה פעמיים בשבוע 18:00-19:15

כיתות ה' ומעלה פעם בשבוע 18:00-19:15

נבחרת בוגרת

נבחרת צעירה