תקנון נהלי ההשתתפות בחוג

הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים הבאים:


1. שנת הפעילות התשע"ח של החוג תפתח ביום א' 2.9.18 ותסתיים ב- 30.6.19 (בהתאם ליום פעילות החוג).
2. במהלך שנת הלימודים יתקיימו החוגים בהתאם לחגים ומועדים.
3. מחיר החוג משוקלל וכולל ימי חופשה ומועדים. מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה. מחיר החוג, הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות חודשית עפ"י פירוט מס' השיעורים שיקבלו במהלך השנה. התשלום יתבצע בתשלומים חודשיים שווים מיום הרישום ועד סוף חודש יוני.
4. שיוך תלמידים לקבוצות מתחילים, מתקדמים ונבחרת יעשה ע"י מאמני המרכז/
5. ההגעה לחוג והחזרה ממנו באחריות ההורים בלבד (עבור ילדיו).
6. המקומות בקבוצות מוגבלים, ניתן לשריין מקום בתשלום מראש עבור החודש הראשון, מילוי המקומות בקבוצות יעשה בצורה של "כל הקודם זוכה". 
7. חובה לשלם עלות ביטוח שנתית בנפרד מעלות החוג בסך 100 ש"ח לכל משתתף סכום זה אינו משתנה למצטרפים גם במהלך השנה.
8. חובה לשלם עלות עבור הופעת סוף שנה לתלמידים בסך 50 ש"ח, המקנה כרטיס אחד להורי התלמיד.
9. ההרשמה במקום (אולם ההתעמלות) או באמצעות אתר האינטרנט, וניתנת לתשלום באשראי בלבד.
10. במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג ועשה כבר שיעור ניסיון תאריך תחילת החוג יחשב כבר בשיעור הניסיון, ילד שיגיע לשיעור נוסף ללא הסדר תשלום לא יוכל להשתתף בפעילות.
11. עבור פעילויות העשרה כגון: אימוני חוץ, ביגוד, תחרויות, הופעות ועוד, יגבה תשלום בנפרד. עבור כל פעילות תיפתח הודעה מסודרת להשתתפות והרשמה.
12. ביטול הרשמה והחזר כספים:

  • משתתף ראשי להפסיק את השתתפותו בחוג ע"י אתר האינטרנט בלבד, תחת קטגוריה "ביטול הרשמה".

  • הביטול ייכנס לתוקפו בסוף החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב. בתנאי שהבקשה הוגשה ואושרה לביטול עד ה-25 לחודש.

  • לא יתקבלו הודעות ביטול בחודשים אפריל, מאי, ויוני ולא יוחזרו כספים בגין ביטול השתתפות בחודשים אלו.

  • אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו.

  • אין החזר שיעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.

  • מפגש שבוטל יתקיים במועד חלופי, עליו תימסר הודעה.

  • אין החזר פעילות בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.

  • אין אפשרות לבטל השתתפות בפעילויות העשרה.

  • בכל מקרה של החזר כספים בגין ביטול השתתפות יגבו דמי ביטול בסך 50 ש"ח.